วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน วันที่ 6 กรกฎาคม

                                     วันนี้ไม่มีการเรียนการสอนเพราะอาจารย์ให้ไปปรับปรุงงานมาใหม่ให้เป็นที่สนใจและในสัปดาห์ถัดไปให้ออกมานำเสนอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น