วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนวันที่ 27 กรกฎาคม 2555

                      อาจารย์ให้แต่ล่ะกลุ่มออกไปนำเสนอที่ไปเล่านิทานให้น้องฟังและให้บอกพฤติกรรมของน้องและอาจารย์ก็มีการติชม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น