วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

เรียนชดเชย วันที่ 19 สิงหาคม 2555

กิจกรรมวันนี้คือ

1. ให้เลือกของที่ตนเองชอบที่สุดมาหนึ่งอย่าง พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเลือก
ข้าพเจ้าเลือกโทรศัพท์

เหตุผลที่เลือกโทรศัพท์มือถือคือ เป็นของสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าทำงานเก็บเงินเพื่อนซื้อของสิ่งนี้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องขอเงินแม่

2.ให้เลือกของขึ้นมาหนึ่งอย่างพร้อมโฆษณาสิ่งนั้น

ซื้อดินสอ Rotring วันนี้แถมฟรียางลบ

3.ให้นักศึกษาวาดรูปมาสองรูปแร้วให้เพื่อนทายว่าเป็นรูปอะไร

ปาก+กา = ปากกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น