วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน วันที่ 31 สิงหาคม 2555

                        วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาแต่งเพลงแล้วก็คิดท่าให้ออกมาทำหน้าชั้นเรียน
เพลงของกลุ่มดิฉันคือ เพลง เด็กดี
           เด็กๆ จ๋า     ใครจะเป็นเด็กดีช่วยยกมือขึ้นหน่อยซิ   โอ๊ะ โอ !!
           ใครจะเป็นเด็กดี    เจ้าจงรีบนั่ง    แล้วจง ตั้งใจ ตั้งใจ  ตั้งใจเรียน ...


อาจารย์ให้เพื่อนที่อยู่กลุมปฎิทินด้วยกันช่วยกันแต่งคำขวัญ ชวนเลิกเหล้า ........... มีดังนี้

                    1. กลุ่มอักษรกลาง สระอา พ่อจ่าเลิกเหล้าเลิกจน  ครอบครัวเป็นสุข
                    2.กลุ่มอักษรสูง สระอี  ดูซิ!! เลิกเหล้าชีวิตสดใส  ครอบครัวเป็นสุข
                    3. กลุ่มอักษรต่ำ สระแอะ  ดูซิกินเหล้าแล้วเมา  กินข้าวดีกว่า
                   4. กลุ่มอักษรกลาง  สระอิอี  กอดเหล้ามันแย่กอดแม่ดีกว่า
                   5. กลุ่มอักษรต่ำ สระอะอา  หยุดดื่มหยุดเมา  ทุกข์เราจะไม่มี
                   6. กลุ่มอักษาตำ  สระโอะโอ  คุณค่ะ!! กีฬาสร้างชีวิต  เหล้าเบียร์สร้างปัญหา
                   7. กล่มอักษรกลาง  สระอุอู พี่พี่!! เลิกเหล้าวันนี้  เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า
                   8 . กลุ่อักษากลาง  สระเอะเอ  ผัวขา!!  เลิกเหล้าเพื่อครอบครัว  ดีกว่าเสียตัวไปมัวเมา
                   9. กลุ่มอักษรสูง  สระอะอา  เลิกเหล้าเลิกจน
                  10. สระ -  start ลด ละ เลิก  เพื่อเราเพื่อชาติ
                  11. สระ -
                  12. กลุ่มอักษณกลาง สระอะอา คุณแม่ขอร้องโตมาด้วยนำนมแม่  อย่าให้มันแย่เพราะนำเมา
                  13.กลุ่มอักษา  สูงสระโอะโอ (2)  เลิกเหล้ากันเถอะ
                  14. กลุ่มอักษร  สูงสระอุอู  ดื่มเหล้าตับแข็ง  เสียทั้งแรงเสียทั้งเงิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น