วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนวันที่20 กรกฎาคม 2555

อาจารย์ให้จับกลุ่มไปเล่านิทานให้เด็กฟังโดยแบ่งดังนี้
นิทานเล่มเล็ก อนุบาล1 , 2 ,3  
Big book         อนุบาล1 , 2 ,3
VDO              อนุบาล1 , 2 ,3
โดยแบ่งกลุ่มล่ะชั้นเรียนและให้ไปเล่าให้น้องฟัง พร้อมกับสังเกตุพฤติกรรมของน้องและจดบันทึกไว้เมื่อเล่าจบให้ถามน้องๆ เกี่ยวกับนิทานที่เล่าและสังเกตพฤติกรรมของน้อง กุล่มของดิฉันได้ นิทานเล่มเล็กของอนุบาล 3


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น