วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนวันที่ 21 กันยายน 2555

        วันนี้อาจารย์ให้ประเมินอาจารย์และบอกถึงเรื่องส่งงานว่าต้องทำอย่างไรบ้างและต้องเอาข้อมูลอะไรบ้างลงบล๊อกเกอร์


บันทึกการเรียนประจำวันที่ 7 กันยายน 2555

วันนี้อาจารย์แจกแผ่นประดิษฐ์ตัวอีกษรและสีไม้


บันทึกการเรียนวันที่ 14 กันยายน 2555

            วันนี้อาจารย์ให้กลุ่มที่ยังไม่ร้องเพลงให้ออกมาร้องและก็มีการเล่านิทานในแต่ล่ะกลุ่มที่จับฉลากได้กลุ่มของข้าพเจ้าได้ 
 เล่าไปวาดไปเรื่อง พระอาทิตย์ยิ้ม

ตัวอย่างการเล่าไปวาดไป

บันทึกการเรียน วันที่ 31 สิงหาคม 2555

                        วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาแต่งเพลงแล้วก็คิดท่าให้ออกมาทำหน้าชั้นเรียน
เพลงของกลุ่มดิฉันคือ เพลง เด็กดี
           เด็กๆ จ๋า     ใครจะเป็นเด็กดีช่วยยกมือขึ้นหน่อยซิ   โอ๊ะ โอ !!
           ใครจะเป็นเด็กดี    เจ้าจงรีบนั่ง    แล้วจง ตั้งใจ ตั้งใจ  ตั้งใจเรียน ...


อาจารย์ให้เพื่อนที่อยู่กลุมปฎิทินด้วยกันช่วยกันแต่งคำขวัญ ชวนเลิกเหล้า ........... มีดังนี้

                    1. กลุ่มอักษรกลาง สระอา พ่อจ่าเลิกเหล้าเลิกจน  ครอบครัวเป็นสุข
                    2.กลุ่มอักษรสูง สระอี  ดูซิ!! เลิกเหล้าชีวิตสดใส  ครอบครัวเป็นสุข
                    3. กลุ่มอักษรต่ำ สระแอะ  ดูซิกินเหล้าแล้วเมา  กินข้าวดีกว่า
                   4. กลุ่มอักษรกลาง  สระอิอี  กอดเหล้ามันแย่กอดแม่ดีกว่า
                   5. กลุ่มอักษรต่ำ สระอะอา  หยุดดื่มหยุดเมา  ทุกข์เราจะไม่มี
                   6. กลุ่มอักษาตำ  สระโอะโอ  คุณค่ะ!! กีฬาสร้างชีวิต  เหล้าเบียร์สร้างปัญหา
                   7. กล่มอักษรกลาง  สระอุอู พี่พี่!! เลิกเหล้าวันนี้  เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า
                   8 . กลุ่อักษากลาง  สระเอะเอ  ผัวขา!!  เลิกเหล้าเพื่อครอบครัว  ดีกว่าเสียตัวไปมัวเมา
                   9. กลุ่มอักษรสูง  สระอะอา  เลิกเหล้าเลิกจน
                  10. สระ -  start ลด ละ เลิก  เพื่อเราเพื่อชาติ
                  11. สระ -
                  12. กลุ่มอักษณกลาง สระอะอา คุณแม่ขอร้องโตมาด้วยนำนมแม่  อย่าให้มันแย่เพราะนำเมา
                  13.กลุ่มอักษา  สูงสระโอะโอ (2)  เลิกเหล้ากันเถอะ
                  14. กลุ่มอักษร  สูงสระอุอู  ดื่มเหล้าตับแข็ง  เสียทั้งแรงเสียทั้งเงิน

เรียนชดเชย วันที่ 19 สิงหาคม 2555

กิจกรรมวันนี้คือ

1. ให้เลือกของที่ตนเองชอบที่สุดมาหนึ่งอย่าง พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเลือก
ข้าพเจ้าเลือกโทรศัพท์

เหตุผลที่เลือกโทรศัพท์มือถือคือ เป็นของสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าทำงานเก็บเงินเพื่อนซื้อของสิ่งนี้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องขอเงินแม่

2.ให้เลือกของขึ้นมาหนึ่งอย่างพร้อมโฆษณาสิ่งนั้น

ซื้อดินสอ Rotring วันนี้แถมฟรียางลบ

3.ให้นักศึกษาวาดรูปมาสองรูปแร้วให้เพื่อนทายว่าเป็นรูปอะไร

ปาก+กา = ปากกา