วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนวันที่ 14 กันยายน 2555

            วันนี้อาจารย์ให้กลุ่มที่ยังไม่ร้องเพลงให้ออกมาร้องและก็มีการเล่านิทานในแต่ล่ะกลุ่มที่จับฉลากได้กลุ่มของข้าพเจ้าได้ 
 เล่าไปวาดไปเรื่อง พระอาทิตย์ยิ้ม

ตัวอย่างการเล่าไปวาดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น